تعهدات آلتونکو برای گارانتی محصولات خود عبارتند از :

 • در مدت اعتبار ضمانت، تمامي هزينه‌هاي تعويض يا تعمير قطعات، و پيگيري مراحل انجام کار بر عهده این شرکت است ولی هزينه انجام تعميراتی که بر اساس اين ضمانتنامه از شمول ضمانت خارج هستند از خريدار دريافت خواهد شد.
 • آلتونکو متعهد است که چنانچه تا 30 روز پس از تاريخ صدور ضمانتنامه، اشکالي براي دستگاه پيش بيايد که نتواند آن را ظرف سه روز کاري برطرف کند، فقط براي يک بار در طول مدت ضمانت، دستگاه معيوب را با يک دستگاه نو از همان مدل تعويض کند و چنانچه از آن مدل موجود نباشد، در ازاي دريافت يا پرداخت اختلاف ارزش، مدل ديگري را به خريدار تحويل بدهد.تعمیر یا تعویض کالای معیوب ظرف مدت حداکثر 48 ساعت پس از اعلام مشتری صورت خواهد گرفت.
 • چنانچه رفع عیب دستگاه معیوب بیش از یک هفته به طول انجامد، آلتونکو تعهد می نماید تا تعمیر دستگاه ،یک دستگاه سالم از همان نوع را به عنوان امانت در اختیار مشتری قرار دهد.
 • هرگاه بنا به تشخيص کارشناسان آلتونکو، دستگاه تحت پوشش ضمانت به هر دليلي قابل تعمير نباشد، شرکت موظف است آن را با در نظر گرفتن استهلاک طبيعي يا صدمات ظاهري احتمالي وارد شده بر آن (بدون در نظر گرفتن عيوبي که تحت پوشش ضمانت است) با قيمت عادلانه روز از دارنده دستگاه خريداری نمايد.

 

ضمانتنامه در شرايط ذيل قابل اجرا نيست:

 • صدمات و ضايعات ناشي از ضربه، سقوط، حمل ونقل، تماس يا نفوذ آب و مواد شيميايي، آتش يا حرارت زياد، گرد و غبار شديد، نوسانات برق، رعد و برق و حوادث طبيعي
 • عدم تطبیق شماره سریال دستگاه با شماره سریال ذکر شده در برگه ضمانت نامه
 • استفاده غلط از دستگاه يا مواردي خارج از سازگاري و استانداردهاي تعيين شده براي دستگاه يا عمل نكردن به دستورالعملهاي ذكر شده در دفترچه راهنماي دستگاه
 • صدمات و خرابي هاي ناشي از اتصال غلط يا ارتباط دستگاه با ساير دستگاهها، تجهيزات و لوازم جانبي غير سازگار يا معيوب
 • کارت ضمانت بدون برچسب آلتونکو از درجه اعتبار ساقط است.

  توضیحات:

 • هزینه حمل دستگاه معیوب به مرکز خدمات آلتونکو بر عهده خریدار است و در صورت ارسال از طريق پست يا باربري، مسؤوليت صدمات احتمالي در حين حمل با خريدار است.
 • این ضمانتنامه فقط شامل کالای قید شده در این کارت است و ناسازگاری قطعه ضمانت شده با سایر قطعات را در بر نمی گیرد.
 • خریدار موظف است، در هنگام خرید کالا از سالم بودن برچسب ضمانت اطمینان حاصل نماید.