فرم درخواست نمایندگی

* لطفا پیش از تکمیل فرم به نکات زیر توجه فرمایید:
* * اخذ نمایندگی دائم و یا انحصاری دست کم سه ماه پس از آغاز همکاری و بر اساس نظر شرکت امکان پذیر خواهد بود.
* * نماینده بایستی در زمان عقد قرارداد نمایندگی موقت نسبت به خرید حداقل مبلغ 50,000,000 ریال اقدام نماید.
* * پس از پایان دوره موقت و اخذ نمایندگی دائم، نام و نشانی نمایندگی به عنوان عاملیت فروش (نماینده انحصاری) در وبسایت قرار خواهد گرفت.
* * با توجه به استاندارد بودن بسته بندی مسولیت حمل و نقل به عهده خریدار می باشد.
نوع درخواست *
ورودی نامعتبر
نام *
ورودی نامعتبر
نام لاتین *
ورودی نامعتبر
تابعیت *
ورودی نامعتبر
نام پدر *
ورودی نامعتبر
وضعیت نظام وظیفه *
ورودی نامعتبر
رشته تحصیلی *
ورودی نامعتبر
تاریخ اخذ مدرک * / /
ورودی نامعتبر
نام دانشگاه *
ورودی نامعتبر
نام استان *
ورودی نامعتبر
نام شرکت
ورودی نامعتبر
تلفن همراه *
ورودی نامعتبر
آدرس کامل پستی *
ورودی نامعتبر
وبسایت
ورودی نامعتبر
برآورد میزان سفارش ماهیانه *
ورودی نامعتبر
نام خانوادگی *
ورودی نامعتبر
نام خانوادگی لاتین *
ورودی نامعتبر
جنسیت *
ورودی نامعتبر
وضعیت تاهل *
ورودی نامعتبر
سطح تحصیلات *
ورودی نامعتبر
گرایش تحصیلی *
ورودی نامعتبر
نوع دانشگاه *
ورودی نامعتبر
میزان سابقه کار *
ورودی نامعتبر
نام شهر *
ورودی نامعتبر
سمت شما در شرکت
ورودی نامعتبر
تلفن تماس ضروری *
ورودی نامعتبر
ایمیل *
ورودی نامعتبر