آلتونکو از بدو تاسیس تعامل با شرکت های پیشرو و صاحب فناوری در عرصه اتوماسیون و نوآوری های حوزه ی مهندسی را سرلوحه کار خود قرار داده است.

همکاری مشترک با کمپانی های معتبر اولین قرارداد بین المللی آلتونکو در پسابرجامAirwork ، Aignep ، Tecno Fluid، CMO ، Univer ، Cardin ، Italfitting ، Amisco ایتالیا ، BCM بلژیک ، PCL انگلستان و Timmer آلمان در گذشته، نمونه هایی از این رویکرد سازنده است.

در این راستا و در پی اجرایی شدن برجام، مذاکرات صورت گرفته در ماه های گذشته رنگی تازه به خود گرفته است و اولین نمونه آن با فاصله ی اندکی از اجرایی شدن برجام صورت گرفت.

مدیر ارشد اجرایی کمپانی O&O ایتالیا به نمایندگی از چند شرکت اقماری کمپانی چند ملیتی سامفی، یکم و دوم بهمن ماه 1394 (مصادف با 21 و 22 ژانویه 2016) برای نهایی کردن مذاکرات و عقد قرارداد همکاری دو سویه در زمینه تبادل فناوری، تولید و توزیع سیستم های هوشمند امنیتی به شهرک صنعتی توس آمد تا پس از ارزیابی پتانسیل های آلتونکو اقدام به عقد قرارداد همکاری نماید.

سرانجام در روز پایانی، قرارداد همکاری مشترک دو سویه به امضای طرفین رسید و طبق توافق مقرر گردید این محصولات نیمه اول سال 1395 وارد بازار ایران و پس از تهیه برنامه جامع صادراتی، فرآیند توزیع و نصب در کشور های همسایه آغاز گردد.

به لطف خدا همواره نوید داده ایم که برای توسعه و پیشرفت ایران، برنامه بلند مدت، گام های موثر، تعامل با جهان و ارزیابی و تصحیح مستمر را برگزیده ایم. منتظر خبر های خوش بعدی باشید.