کاهش رو به زوال منابع سوخت فسیلی و عواقب و مشکلات زیست محیطیمنابع تجدید پذیر انرژی - انرژی های نو ناشی از مصرف آن ها بشر را ناگزیر به جستجوی منابع انرژی جایگزین از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر کرده است. مصرف غیرمتعارف منابع فسیلی در کشور هشداری بر ضرورت بهره‌برداری از منابع تجدیدپذیر همانند انرژی‌های خورشیدی، بادی، زمین گرمایی و نیروگاه‌های آبی کوچک است.

از سوی دیگر نسل حاضر با روندی غیرقابل قبول سهم نسل‌های آینده را از ثروت‌های خدادادی کشور مصرف می‌کند، پس باید به جای روند رو به افزایش اتکا به منابع انرژی زیرزمینی رو به زوال، بخشی از آن صرف سرمایه گذاری برای توسعه بهره‌برداری از انرژی های تجدیدپذیر شود و همزمان نسبت به اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی عمومی در خصوص روش های بهینه مصرف انرژی و مدیریت صحیح آن اقدام نمود.

اهمیت انرژی‌های تجدیدپذیر در سراسر جهان درک شده است و این امر به صورت برگزاری نمایشگاه‌ها و کنفرانس های متعدد در این زمینه در کشورهای مختلف انعکاس یافته است و انتظار می‌رود تغییرات زیادی در بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر در سال‌های پیش رو صورت پذیرد. همچنین توسعه و کاربرد فناوری‌های جدید راه را برای استفاده گسترده از انرژی‌های مذکور هموارتر ساخته است.

در این راستا آلتونکو تمرکز روی این نوع انرژی ها را در دستور کار قرار داده و توانایی ارائه راهکارهای مطلوب برای بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر در فرآیندهای صنعت، کسب و کار و زندگی شما را داراست.