نوروز در فرهنگ ایران زمین به تغییر اعداد تقویم محدود نمی شود بلکه فرصتی دوباره برای بازنگری و بهبود مسیر زندگی فردی و اجتماعی، بهره برداری شایسته تر از نعمت های الهی، تقویت روحیه ی دیگرخواهی و گرامی داشتن دوباره ارزش ها و آغاز مسیر تازه نیل به آرمان های عالی انسانی است.پیام نوروزی مهندس علی پور - مدیرعامل آلتونکو نوروز 95 در حالی به کشورمان پا می گذارد که سایه سنگین تحریم های سیاسی و اقتصادی کمرنگ تر و سرمای حاصل از آن در حال وداع با خانواده های ایرانی است. این نوید امیدبخش، هر صنعتگری را مسرور، امیدوار و سرزنده می کند. آرزو می کنم این شادی با به گردش در آمدن چرخ های صنعت کشور و سرازیر شدن عواید آن به زندگی هم میهنان صبورمان، سبب افزایش رفاه، آسایش، آرامش و در پی آن بهبود احوال فردی و اجتماعی و توسعه ملی گردد. 

امیدوارم سال 95 در سایه عنایت پروردگار، با تعامل، تفاهم و تبادل آرا، سالی پر از برکت و موفقیت برای همه ایرانیان باشد و مجموعه آلتونکو نیز همگام با تمامی تلاشگران میهن دوست، برای سعادتمندی ایران و ایرانی بکوشد و آثار کوشش همکاران ما در عرصه ملی موجب ایجاد منافع بلندمدت و پایدار در راستای توسعه کشور گردد.

در پایان ضمن تبریک سال نو، آرزو می کنم نوروز 95 همان عید سعیدی باشد که مرحوم صادق سرمد می گفت:

"هيچ دانـي كه چـه گـويد به تو اين تــازه بهار             هر سحرگــه كـه نسيمش به گل و لالــه وزيد

غرض از عيـد نـــه آنست كه اربــاب جـلال                 جامــــه نـــــاز بپوشند به الطــــاف مزيد

غرض از عيـد بــود آنـــكه تـوانــگر بخـرد                     جامــــه آن را كـه كسش كفش و كلاهي نخريد

غرض از عیـد بــود آنـــکه توانـگر بخشــد                    میــوه آن را کـه از این باغ به جز خــــار نچید

غرض از عيـــد بود آنـــــكه توانـگر پرسـد                    خبـر از حـال فقيــــري كه نشســـته به نويد

سال نـــو آمد و نوگشـت امید همــــه خلـق               که حیـات همه عالم به امیــــد است امیـــــد

ای خوش آن عید کزان شاه و گدا خوش باشند           که چنـین عید سعید است و جـز این نیست سعید"

 

شاد و پایدار باشید

الیاس علی پور