این گیت ها با زیبایی منحصر به فردشان مناسب ورودی های با دهنه 3 الی 30 متر و دارای نمایشگر LED می باشند