ردیف عنوان تاریخ
1 طراحی اولین صندلی ماساژور ایرانی با قابلیت ماساژ سه بعدی  1387
2 هسته تحقیقاتی برگزیده پارک علم و فناوری و اعزام به جشنواره شیخ بهایی  1387
3  اخذ نمایندگی انحصاری Airwork و Aignep ایتالیا و PCL انگلستان در ایران  1387
4  طرح برگزیده پارک علم و فناوری استان سمنان و نامزد دریافت طرح برتر هفتمین جشنواره فردوسی  1388
5  اخذ نمایندگی انحصاری Tecnofluid ایتالیا در ایران  1388
6  اخذ نمایندگی انحصاری BCM سنسور بلژیک و Cardin ایتالیا در ایران  1389
7  کسب عنوان نماینده نمونه شرکت Airwork  ایتالیا در میان قریب 50 نمایندگی  1389
8  کسب عنوان شرکت برگزیده دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت در میان 240 شرکت کننده  1389
9  انتخاب به عنوان نمایندگی انحصاری منطقه ای Airwork ایتالیا در ایران، عراق و افغانستان  1389
10  طراحی و تولید نرم افزار قدرتمند اتوماسیون منابع سازمان آلتونکو آرما در زمینه ERP  1389
11  طراحی و تولید نرم افزار قدرتمند اتوماسیون اداری آلتونکو هیلکس در زمینه گردش کار  1389
12  نامزد دریافت نشان کارآفرین جوان نمونه استان  1390
13  طراحی و تولید سیستم یکپارچه اتوماسیون ساختمان آلتونکو ایباس در زمینه BMS  1390
14  کسب عنوان شرکت برگزیده سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت در میان 270 شرکت کننده  1390
15  دریافت نشان کارآفرین جوان نمونه استان  1391
16  کسب رتبه نخست ملی کارآفرین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات  1392
17  کسب عنوان جوان برگزیده کشور توسط مدیرعامل مجموعه ( تقدیر شده توسط ریاست جمهور)  1392
18  دریافت نشان کارآفرین جوان نمونه استان  1392
19 واحد فنی - مهندسی نمونه استان به انتخاب سازمان صنعت، معدن و تجارت 1393
20 کارآفرین برتر استان به انتخاب اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استانداری 1393

{gallery}success{/gallery}